Keski-Pohjanmaan Tietotekniikkayhdistys ry

Yhdistyksen kevätkokous 2018

Kevätkokous 2018

Aika:              27.3.2018 klo 19.00

Paikka:          Satamatie 330, Port Tower Kokkola (8. krs)

Kutsutut:       Yhdistyksen jäsenet

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  5. Esityslistan hyväksyminen
  6. Toimintakertomuksen hyväksyminen
  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
  8. Jäsenten esittämien asioiden käsittely
  9. Hallituksen muiden asioiden käsittely
  10. Kokouksen päättäminen

 

Henry